Algemeen:

Er is met u een afspraak gemaakt om werkzaamheden op te nemen. Hierbij is een tijdstip afgesproken. Dit tijdstip is een indicatie. Houd er rekening mee dat onze adviseur 30 minuten eerder of later bij u kan zijn. Hij is de hele dag onderweg en de ene afspraak kost wat meer tijd dan de andere, dit kunnen wij niet vooraf inschatten. Daarnaast zijn wij afhankelijk van externe factoren als het verkeer.

Ons bezoek aan u kost geld. Deze kosten zijn voor onze rekening. Bent u echter, zonder kennisgeving, niet aanwezig op het afgesproken moment (+/- 30 minuten), dan brengen wij deze kosten (€ 50,00 incl. btw) bij u in rekening.

 

Logo Schildersbedrijf Sikkens trans

Schilderwerkzaamheden:

Bij de opname van schilderwerkzaamheden is de volgende informatie voor ons van belang:

  • Welke onderdelen wilt u geschilderd hebben
  • Wijzigt de kleurstelling

Bij onze opname maken wij foto’s van de bestaande situatie. Deze foto’s worden gebruikt voor onze calculatie.

Het herstellen van houtrot maakt geen onderdeel uit van de aanbieding. Wij kunnen deze werkzaamheden wel voor u uitvoeren, maar deze werkzaamheden worden op nacalculatie met u verrekend.

 

GlasCentraleNoord

Glaszetwerkzaamheden:

Bij onze opname voor glaszetwerkzaamheden worden door ons de volgende zaken geïnventariseerd:

  • Welke ruiten wilt u vervangen hebben
  • Hoe is de bestaande beglazing gemonteerd
  • Zijn er bijzondere hulpmiddelen nodig bij de werkzaamheden

Daarnaast is het van belang wat uw motivatie is om de bestaande beglazing te vervangen. Wij zullen u over de technische mogelijkheden informeren. De afmetingen van de te vervangen ruiten worden globaal opgenomen, voor het maken van een aanbieding is een exacte maatvoering niet noodzakelijk. Indien u de werkzaamheden aan ons gunt komen wij meestal nog even langs om de ruiten exact in te meten.

Als uw wensen in kaart zijn gebracht, dan kunnen wij een passende aanbieding voor u maken.

 

Offertes ten behoeve van uw verzekeringsmaatschappij:

Bij schade vraagt de verzekeringsmaatschappij u om een offerte voor de herstelwerkzaamheden. Op deze manier laat de verzekeringsmaatschappij de kosten voor het herstel begroten en hoeven zij zelf geen expert langs te sturen.

U hebt een aanbieding nodig om de uitkering van de verzekeringsmaatschappij te krijgen, maar bent niet gebonden de werkzaamheden ook daadwerkelijk uit te laten voeren.

Het opnemen van de werkzaamheden, de calculatie en het maken van de offerte kosten ons geld, maar u krijgt de uitkering van de verzekeringsmaatschappij. Wij vragen voor het maken van de offerte t.b.v. de verzekeringsmaatschappij een vergoeding van € 75,00 incl. btw. Indien u de werkzaamheden uiteindelijk aan ons gund, wordt dit bedrag weer met u verrekend.

Na de opname van de werkzaamheden ontvangt u van ons een factuur, zodra de betaling door ons ontvangen is, wordt u de aanbieding per email gestuurd.