U hebt een opdracht gegeven voor het uitvoeren van buiten schilderwerk, wat kunt u verwachten:

 

Zodra wij een schriftelijke opdracht hebben ontvangen, wordt de informatie verwerkt in onze projectadministratie. Indien bekend worden de kleurnummers vastgelegd (voor bestaande klanten beschikken wij daarover) en wordt de werkinstructie voor de schilder opgesteld. Het is dan dus belangrijk dat wij weten of u gebruik wilt maken van aangeboden opties. Als laatste in dit proces van voorbereiding worden de werkzaamheden in onze planning opgenomen.

Planning:

De planning werkt van grof naar fijn. In eerste instantie worden de werkzaamheden in een periode gezet van 2 à 3 maanden. Op dat moment is er nog geen medewerker gekoppeld aan een werk en is nog niks te zeggen over de uitvoering.

Vervolgens worden de werken die in een bepaalde periode gepland staan aan een medewerker toegekend en wordt deze in een voorlopige dagplanning opgenomen. Deze planning wordt gemaakt vanuit de begroting (begrote uren) en voor werken die op basis van regie een inschatting van de te bestede uren. Deze planning wordt nog niet gecommuniceerd.

Dagelijks wordt de planning bijgewerkt op basis van de vorderingen van de medewerkers en wijzigingen in de opdrachten. Vorderingen van de medewerkers worden beïnvloed door het weer. Dit is niet alleen regen, maar kan ook harde wind, veel stof, warmte e.d. zijn. Ook wijzigen opdrachten doordat de klant graag meer werkzaamheden wil laten uitvoeren of door onvoorziene zaken zoals houtrot dat hersteld moet worden. Behalve dat werkzaamheden langer kunnen duren, kan het ook zijn dat werkzaamheden eerder gereed zijn omdat het sneller gaat dan ingeschat of omdat er eerst onvoorziene herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden waardoor een schilder niet verder kan.

Wij streven er naar om u te informeren over de planning zodra de schilder is begonnen op het werk dat voorafgaand aan het werk bij u gepland staat. Omdat wij van veel externe factoren afhankelijk zijn, kan het toch zijn dat wij u op een laat moment moeten vragen of de schilder kan starten.

Uitvoering:
Wij beginnen om 7:30 uur. De medewerker gaat over het algemeen rechtstreeks van huis naar u toe, tenzij hij materiaal/materieel moet ophalen. Dit is vaak het geval op de eerste dag, zodat hij dan wat later kan zijn.

Nadat de schilder gestart is met zijn werkzaamheden hoeft u niet thuis te zijn. Wel is het belangrijk dat de schilder toegang heeft tot uw woning om ramen en deuren open te kunnen doen om de sponningen te schilderen, even naar het toilet te gaan en te kunnen pauzeren.

De schilder heeft zijn eigen eten en drinken bij zich, maar een kopje koffie of thee wordt altijd gewaardeerd.

Het is belangrijk dat de schilder goed bij de te schilderen onderdelen kan. Van u wordt verwacht dat losse onderdelen zoals tuinmeubilair, bloempotten etc. verwijderd zijn. Werkzaamheden op hoogte worden meestal uitgevoerd met een rolsteiger en/of een hoogwerkertje.

Bij de buiten schilderwerkzaamheden worden geen bijzondere beschermingsmaatregelen voor de omgeving getroffen (beplanting, bestrating etc). Zo kunnen er kleine verfsnippers in een tuin belanden, of een beetje schade aan beplanting waar een steigerwiel staat. Dit is vaak niet te voorkomen. Indien u er prijs opstelt dat er bijzondere beschermingsmaatregelen voor bijvoorbeeld de bestrating worden getroffen, dan moet u dit vooraf aangeven. Dit is vaak wel meerwerk en dus duurder.

De schilder registreert de door hem gebruikte materialen en bestede uren in een app. Hierin worden ook eventuele aanvullende werkzaamheden vastgelegd.

Als er sprake is van betaald parkeren, dan komen deze kosten voor uw rekening en zijn niet opgenomen in onze aanbieding. Hebt u een bezoekerspas, dan kunt u dat aangeven en dan maken wij daar gebruik van. In andere gevallen zullen wij een ontheffing vragen en de kosten hiervan aan u doorberekenen.


De oplevering:

Zodra de schilder klaar is met de opgegeven werkzaamheden meldt hij dat bij u (indien u aanwezig bent). De werkzaamheden wordt door de schilder aan u opgeleverd. Indien er onvolkomenheden worden gezien, zal de schilder, waar mogelijk, dit direct herstellen. Nadat alles gereed is, wordt u gevraagd een handtekening te zetten voor het volgens de opdracht uitgevoerde werk. Mochten er onvolkomenheden zijn die niet direct hersteld kunnen worden, wordt dit hier vermeld.

De facturering:

Aangenomen werkzaamheden worden na uitvoering van de werkzaamheden aan u gefactureerd. Indien het een grotere opdracht betreft kan het zijn dat er termijnfacturen gemaakt worden. De termijnfacturen zijn altijd op basis van de stand van het werk.

Als door omstandigheden een deel van de werkzaamheden niet direct uitgevoerd kan worden, zal er ook een factuur gestuurd worden met een inhouding voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Deze inhouding zal ongeveer gelijkstaan aan de nog uit te voeren werkzaamheden.

Ook worden dan de eventueel aanvullende werkzaamheden afgerekend. Meestal worden die werkzaamheden op basis van de bestede uren en materialen afgerekend. De administratie van de schilder is hierbij leidend.

Voor onze werkzaamheden gelden verschillende btw tarieven. Voor schilderwerk en de arbeid bij het plaatsen van isolatieglas geldt het 9% tarief. Voor het herstellen van houtrot, het materiaal bij glas en de arbeid bij enkele beglazing geldt het 21% tarief.